گوگل نبض بستر نرم ‌افزاری در صنعت موبایل می باشد اما این سلطان فناوری به این امر قناعت نکرده و قصد دارد حضور پر رنگ تری در بازار اینترنتی ترنج