بر اساس خبر هایی که به گوشی میرسد باید تا چند وقت دیگر منتظر حضور مجدد نوکیا در عرصه تولید تلفن های همراه هوشمند باشیم. به تازگی مشخصات بازار اینترنتی ترنج